Služby Božie a aktivity v cirkevnom zbore

Služby Božie

Beckov
Nedeľa 8:30 Služby Božie v Beckove kostol
Kálnica  
Nedeľa 10:30 Služby Božie v Kálnici modlitebňa

Ostatné aktivity

Beckov
Sobota 18:00 Stretnutie mládeže

Náboženská výučba

Beckov
Utorok 11:20 ZŠ Beckov 1 stupeň
Utorok 12:05 ZŠ Beckov 2 stupeň
Kálnica  
Streda 8:40 ZŠ Kálnica 1 stupeň
Kočovce
Streda 13:45 ZŠ Kočovce 1,2 stupeň

Konfirmačná príprava

Utorok 13:00 ZŠ Beckov